Vhilde


foto: Madeleine Bohlin
Valack född 2004-05-24

Ägare:
Madeleine Bohlin, Anders Svensson


Vasall 1913 Haugsvarten 1760 Haugtin 1751
Maisvarta N 24427
Blanka 22148 Skjerding 1739
Bjarka 21445
Gorline 22-00-0101 Gorm 1892 Mustard 1791
Britta 21736
Linnea 22546 Central 1710
Randi 20929