Valacker

Amadeus

Blondie

Bore född 2008

Duell 22985013

Fhilur

Fröjd född 2010

Hugo 22025088

Khnott född 2007

Krut född 2008

Kuling född 2006

Myllys 22985016

Rimfrost 22-07-5144

Seger

Selims Tinn

Thor 22005043

Thuffing född 2009

Vhilde