Netta


foto:
Sto född 1988

Ägare:

Daniel Grenander


Skjerding 1739 Skjerdingstadsvarten 1804 Ålsvarten N 1881
Randi II N 23686
Lenda N 22192 Haugin N 1870
Mjöra N 22973
Nelly 21167 Bryne 1703 Tajlor 1538
Cenika 19922
Nelly 20171 Uns 1650
Pålka 19781