Till minne av Mariana Persson

Föreningen Nordsvenska Hästen Gävleborg vill hedra minnet av Mariana Persson, som hastigt och allt för tidigt har gått bort.
Mariana har varit en mycket kunnig och engagerad medlem och styrelseledamot i FNH Gävleborg. Hon har varit den som varit drivande i att genomföra utställningar för Nordsvenskar och förutom annat föreningsarbete även varit med och arbetat på våra premieringar.
Förutom sitt engagemang i FNH har Mariana varit aktiv i många andra hästsammanhang som t ex inom travet, med sina russ och varit en av hörnstenarna i hästföretaget Tur & Ton i Hälsingland. Hon har vistats i olika genrer och med öppet sinne, samlat på sig en gedigen erfarenhet.
Vi kommer alltid att sakna hennes energi, humor, trygghet, generositet och skarpa hjärna.
Vi skänker många tankar till Mariana och hennes familj.

Du fattas oss!