Maja


foto: Karin Björkman
Sto född 2005

Ägare:
Cecilia Broman
Årsunda

Eneblacken 1923 Juvenal 1799 Nappol 1737
Tone 20539
Isabell 21827 Ysterman 1717
Randy 19857
Ann 23257 Brodd 1845 Åbrodd 1672
Nita 21502
Gullvie 22298 Finn 1748
Julia 21506