Information från Riksföreningen:

Nya medlemsregler i Föreningen Nordsvenska Hästen!


Läs mer om att bli medlem på Riksföreningens hemsida; http://nordsvensken.org/bli_medlem.php


Spridning av info om provinsamling


Projektetet HorseGenes forskare på SLU där man forskar på sommareksem behöver hjälp med att sprida information om att de söker tagelprover från nordsvenskar och russ.

Enkät sommareksem
Flyer


Ny Registrator


Nu är kontaktuppgifterna till vår nya registrator, som tar vid efter Annika Ytterberg, klara.
Anna-Caisa Lindbäck tar över uppdraget och har följande adress och telefonnummer:

Adressen är:
Anna-Caisa Lindbäck
Storsien 378
952 93 KALIX
Telefon: 070-7805800

Nås lättast vardagar mellan 08.00-10.00

mailadressen blir densamma till registratorn:
registrator@nordsvensken.org


Hovbroskröntgen

Nordsvenska Brukshingstar skall vara friröntgade i framhovarna med avseende hovbroskförbening innan de får godkännas för avel. Styrelsen för FNH har beslutat att den av föreningen förvaltade forskningsfonden även hösten 2012 skall bekosta hovbroskröntgningen för de nordsvenska brukshingstar som är födda 2010 och som avses visas vid avelsvärdering/hingstpremiering.

Förutsättning för att fonden skall bekosta detta är att hingsten röntgas under perioden 1 september-1 december 2012 och att fakturan sänds från kliniken till Stiftelsen Prof K Erikssons Fond c/o Wallbom, Önnabo 1009, 694 97 RÖNNESHYTTA samt att bilderna sänds till SLU för avläsning.
Fonden bekostar undersökningen endast om bilderna sänds till SLU för avläsning. På fakturan skall tydligt framgå uppgifter om hästen, tagna ur passet samt uppgifter om ägarens namn och adress.


Hovbroskröntgenstatistik

Avelsvärderingsår
2006: 35 röntgade 22 ua, 7 lindrigt, 3 måttligt, 3 kraftigt
2007: 38 röntgade 34 ua, 2 måttligt, 2 kraftigt
2008: 42 röntgade 32 ua, 1 lindrig, 2 måttligt, 7 kraftigt
2009: 29 röntgade 27 ua, 1 lindrig, 1 kraftig
2010: 37 röntgade 30 ua, 1 lindrig, 1 måttligt, 5 kraftigt
2011: 32 röntgade 31 ua, 1 kraftig
2012: 25 röntgade 24 ua, 1 kraftig

Valackbidrag 2012

I likhet med tidigare år har styrelsen för Föreningen Nordsvenska Hästen beslutat att det så kallade "valackbidraget" skall utbetalas även år 2012 för de hingstar vilka visas för första gången på avelsvärdering 2011 och ej blivit godkända för avel. Intyg om körning skall medfölja anmälan till avelsvärdering, se nedan.
Det innebär att anmälningsavgiften till avelsvärderingen återbetalas när hingsten kastrerats och intyg från veterinären uppvisats. Kastrationen skall ha skett innan 1 december 2012.
Hingstägaren, eller nära anhörig skriven på samma adress, skall vara medlem i Föreningen Nordsvenska Hästen.

Följande gäller:

• Visad för första gången vid avelsvärdering, det aktuella året
•Lämnat intyg om körning (brukarintyg), avlagt inför godkänd KBI-domare, tillsammans med anmälan till avelsvärdering
•Ägaren, eller nära anhörig på samma adress, är medlem i FNH
•Ej blivit godkänd för avel
•Kastrerad innan 1 december aktuellt år och intyg om detta lämnats till FNH


Nya Mailadresser

Mail till ordförande Kåre Gustafson ordforande@nordsvensken.org
Stamboksredaktör Kjell Olsson har en ny mail stamboksforare@nordsvensken.org
Registrator Annika Ytterberg har en ny mail registrator@nordsvensken.org

Hingstkatalog 2011


FNH kommer att ge ut en ny Hingstkatalog 2011.
Nytt för denna upplaga är att katalogen kommer att kosta 200 kronor och om man vill tinga ett ex skall detta betalas in i förskott på Reklamkontot 130 04 50-2 senast den 31/12-10.
Glöm ej ange namn och adress.

Registrering av föl 2010

Det är lite nya regler kring registreringen av fölen from 1 juli 2009.
Chipmärkning är obligatoriskt för alla föl födda 2009 (eller senare).
Passet ska vara FÄRDIGT tom 31 december fölets födelseår, om inte fölet är fött efter den 1 juli, för då ska det vara färdigt inom sex månader från fölets födelsedatum.

FNH har med anledning av detta justerat priserna för passen.
Skickar man in före 1 nov kostar passet 400 kr, annars kostar det 900 kr.
Behövs en begäran om komplettering kostar det 100 kr.
Ägarbyte kostar 200kr.

Passa gärna på och id-kolla och chipmärka fölen så snart som möjligt, och skicka in er ansökan. Så fort jag får resultatrullan från hingsthållaren (den skickas via Per-Ola Olsson som har hand om språngrullorna) så kan jag göra passet.

/Annika Ytterberg, registrator FNH


Ansökan om bidrag för föl födda 2007 och 2008

Avelsföreningen För Svenska Ardennerhästen, Föreningen Nordsvenska Hästen och Svenska Russavelsföreningen har i EU:s landsbygdsprogram för hotade raser fått möjlighet att söka medel för att stödja aveln. Bidrag som beslutats och berör moderlandsraserna gäller föl som är födda 2007 och 2008.

Villkor för att få bidrag är att fölet har en riksstamboksberättigad härstamning i respektive avelsförenings riksstamboks högsta avdelning (se separat rasinformation) och ha ansökt om grundstamboksföring (hästpass) senast 31 december det år fölet är fött (för föl födda 2007 gäller särskilda regler). Det är den som är registrerad som fölets ägare vid grundstamboksföringstillfället (utfärdandet av hästpasset), som har rätt att söka fölbidrag.

Regler för ansökan om fölbidrag:

För föl födda 2007
Ansökan om grundstamboksföring (hästpass) skall ha inkommit till respektive förenings registrator senast den 30 juni 2008.
När ansökan inkommit utfärdar registratorn en ansökningshandling om fölbidrag som skickas till den som ansöker om grundstamboksföring. Ansökningshandlingen skall användas när fölbidraget söks.
Ansökan om fölbidrag skall ha kommit till registratorn senast den 30 september 2008.

För föl födda 2008
Ansökan om grundstamboksföring (hästpass) skall ha inkommit till respektive förenings registrator senast den 31 december 2008.
När ansökan inkommit utfärdar registratorn en ansökningshandling om fölbidrag som skickas till den som ansöker om grundstamboksföring. Ansökningshandlingen skall användas när fölbidraget söks.
Ansökan om fölbidrag skall ha kommit till registratorn senast den 31 mars 2009.

Senaste ansökningstider för fölbidrag:

Föl födda 2007
Hästpassansökan senast 2008-06-30
Fölbidragsansökan senast 2008-09-30

Föl födda 2008
Hästpassansökan senast 2008-12-31
Fölbidragsansökan senast 2009-03-31

April 2008
Avelsföringen För Svenska Ardennerhästen
Föreningen Nordsvenska Hästen
Svenska Russavelsföreningen