Friskus 1856

Död 19 Februari 2009


foto: Mia Riesser
Född: 1986
Sv, snp, vtvbf
158 - 199 - 38,5 - 8,2
Premierad AB
Stamboksförd 1992
Exteriör: Mycket god typ. Grovnat, breddat. Mycket välutvecklat kors, bra överlinje. Något knätrång fram, något svängd i hasen, grova ledgångar. Vägvinnande, taktmässig skritt. Något kort steglängd i trav.
8 - 9 - 7 - 9 - 7 = 40

Ägare:
Kjell & Annelie Pettersson

Mellebu 1764 Ellar 1683 Mjörar N 1820
Ella N 20429
Melbysvarta N 2031 Tuftar N 1752
Jenny N 21819
Musette 21319 Mustadsvarten N 2031 Trond
Lotte N 21443
Tancia 20733 Tank 1646
Ulrika 20028