Bli medlem

Som medlem är du med och stöttar den nordsvenska brukshästen, den enda häst man behöver! Därtill får du ta del av det stycke svensk kulturhistoria som nordsvensken är.

Som medlem får du den årliga stamboken, som är själva grunden för varje avelsförening, vår fina tidning fyra gånger per år, och möjlighet att vara med på alla de evenemang och träningstillfällen som ordnas ute i distrikten. Du tillhör det distrikt där du bor och det är där du har din rösträtt, men du är välkommen på aktiviteter även i övriga distrikt.

Medlemsavgiften är 450 kr om du bor i Sverige, bor du utanför Sverige är den 500 kr.
Familjemedlem i ordinarie medlems familj betalar 350 kr.

Gör så här:
Betala till bankgiro 5733-9574, postgiro 2 12 21-7
eller swish 123 362 9243

Ring, maila eller skriv brev till vår kassör Jan Rudérus 

tel 070-331 83 22,

mailadress: 

kassor@nordsvensken.org 

Adress:

Jan Rudérus, Bartna 230 Kullen
655 95 Väse
och lämna ditt namn, adress etc.

Du som redan är medlem får en faktura i slutet av året, när det är dags att betala ny medlemsavgift.

Förutom att vara medlem kan du prenumerera på FNH Gävleborgs medlemsblad som kommer ut några gånger per år!
Betala 120 kr till postgiro 496953-1 eller via SWISH nr 1233275898.

Ta kontakt med Katarina Rosén som är vår kassör i Gävleborg

Katarina Rosén, kassör och medlemsansvarig
katarina@rosens-mv.com
Flästa 5877, 821 63 Arbrå
0278 - 421 30, 070-531 78 34