Duell 22-98-5013


foto: Maria Strömbäck Svärd
Valack född 1998

Ägare:
Tur o Ton i Hälsingland
Roger och Maria Svärd i Vallstabyn

Manne 1836 Valör 1670 Arro 1594
Tellmi 19566
Stella Uv 1652
Fjälla 19993
Dugga 22539 Iktus 1786 Dan 1719
Vera 20316
Sonora 20749 Åbo 1671
Silva II 20126