Bore


foto: Magnus Jonsson
Valack född 2008

Ägare: Magnus Jonsson

Rengsjö

Bore visades i Delsbo 13 Juli 2008 med följande resultat.
Välutvecklad och maskulin 8 p
Vackert huvud, bra bog och djup, välformat kors, ngt grov hals 7 p
Grovbent och korrekt 8 p
Vägvinnande skritt 8 p
Rörlig trav med bra mekanik 8 p

Summa 39 p

Boké 1979 Bristol 1902 Bonus 1844
Tina II 22097
Henny 22922 Trakt 1898
Rana 22487
Simone 22282 Frost 1750 Herkules 1687
Mony-Bell 20374
Stjernstrimma 20951 Ellar 1683
Isabell 19394