Medlemskap

(Länk till Information på FNH Riks hemsida)

Bli medlem i föreningen Nordsvenska Hästen:

FNH har två former för medlemskap:

Medlem som betalar ordinarie avgift:

Medlemsavgiften är 450 kronor per kalenderår om du är bosatt i Sverige. För utlandsboende är den 500 kronor.

Familjemedlem;

Familjemedlemsavgiften är 350 kronor per kalenderår oavsett om du är bosatt i Sverige eller är utlandsboende.
Familjemedlemskapet är individuellt och förutsätter att det finns en medlem som betalar ordinarie avgift på samma adress.
Familjemedlem är fullvärdig medlem men får inte egna utskick av tidning, stambok etc, utan förväntas ta del av det material som skickas till den person som betalar full avgift.

NY MEDLEM;

Vill du bli ny medlem i föreningen kan du göra på ett av följande sätt:
1) Om du vill ha en faktura:
Fyll i formuläret längst ner på sidan, och skicka det.
Skriv ditt namn, din adress och, om du vill, e-postadress och telefonnummer.
Ange om du vill betala avgift för ordinarie medlem eller familjemedlem.
Du kommer då att få en faktura på medlemsavgiften med anvisningar om hur du ska betala.

2) Om du vill betala direkt utan faktura:
Sätt in aktuella avgift på plusgirokonto 21221-7 eller bankgiro 5733-9574.
Ange ditt namn och adress i meddelanderutan, gärna också e-postadress och telefonnummer om det får plats.
Vilket sätt du än använder så kommer du, när vi fått in din avgift, att få en bekräftelse på att medlemsavgiften betalats in tillsammans med en del material från föreningen.

REDAN MEDLEM;

Faktura avseende medlemsavgift för nästkommande år skickas ut från Föreningshuset i slutet av december.

FRÅGOR OM MEDLEMSAVGIFT OCH MEDLEMSKAP;

Ring eller maila till föreningens kassör/medlemsansvarige Jan Rudérus 070-331 83 22, kassor@nordsvensken.org
eller till föreningens sekreterare Annica Igemo, 070-57 86 870, sekreterare@nordsvensken.org


Prenumerationsavgift för Gävleborgs distrikt:

Betala 120 kr till postgiro 496953-1 eller via SWISH nr 1233275898.

Då får du Gävleborgs medlemstidning 3-4 gånger per år.


Mia Kallio har ritat en logga åt oss som ser ut så här: