Avelshingstar

Bäckens Brolle

Lundar 1948

Lupin 2065

Trygg 2040

Odin 1986

Thrim 1957