Stoinventering

En inventering av nordsvenska ston görs löpande för att uppmärksamma stoägare över sina ston som är extra viktig för vår

nordsvenska avel. (Det är upp till varje stoägare att se till att rapportera sitt sto till distriktet!)

Alla ston som rapporteras granskas av granskningsgruppen som tittar på stoets stam.
Syftet med inventeringen är:

”Syftet med stoinventeringen är, att plocka ut ston som är lite udda i sin stam, där hingstar kommer fram som inte använts så mycket, udda kombinationer, stostammar som är på väg att försvinna mm. Granskningsgruppen går tillbaka i stamboken och tittar på stammen. I dom första synliga leden som vi får på stoet i sammanställningen från distriktet, får det inte vara för mycket linjeavel, och hänsyn tas även till, ej så vanlig färg.” Citerat från FNH Riks hemsida, Kjell Olsson)
Stoägare vars ston som väljs ut av granskningsgruppen får hem ett brev vilket är en värdehandling och skall följa stoet vid ev. försäljning. I brevet uppmanas stoägaren att använda sitt sto i aveln, vilket önskas leda till en bredare avel på nordsvensken. Det är självklart inget måste att betäcka sitt uttagna sto men hennes stam är extra viktig att bevara så finns det möjlighet bör hon betäckas!
Självklart betyder inte detta att man inte ska betäcka sitt sto som inte granskningsgruppen valt ut, tvärt om så behövs verkligen alla betäckningar för att bevara rasen!
Det är upp till varje stoägare att själv rapportera sitt sto till distriktet som sedan sammanställer och skickar vidare till granskningsgruppen som träffas två gånger per år. Jag misstänker att det fortfarande finns många ston i länet som ännu inte är granskade och önskar att alla som äger ett sto som dom vet inte är granskad, rapporterar dessa ston till mig.
Alla stoföl som föds varje år skall rapporteras! Är du osäker på om ditt sto är inrapporterat, så ta kontakt med mig så kollar jag upp det!
I Gävleborgs län är det till mig alla storapporter skickas, blanketten hittar ni i länken nedan, skriv ut och skicka den till mig per post, eller fyll i den direkt på datorn och mejla över den till mig. Om ni inte har möjlighet att skriva ut eller mejla, ta kontakt med mig så skickar jag över en blankett per post.

/Ida Eriksson
Sjols Åsen 421
828 91 Edsbyn
Tel.nr. 073 816 37 67 eller 0271 40025
Mejl: stahlklo@sjols.se