Avelshingstar i Gävleborg


Bakgrunds foto: Lundar 1948 av Emma Norén