Aktiviteter 2013 Gävleborgs län med omnejd

Datum (senast anmälan) Län Aktivitet/Plats Kontakt/mer info
9/2XÅrsmöte FNH Gävleborg
2/3XSkogsdag, Röstabacka
30/3XSkogsdag i ÅrsundaThord Andersson 010-482 84 27
11/4XFöreläsning om Avel med Björn Swenson på Nytorp, ArbråMartin Ståhlklo 070-603 75 10
18-19/5XDM i Brukskörning och BruksridningMartin Ståhlklo 070-603 75 10
24/8XSommarpremiering i Gävleborg - sto- och unghästbedömningMartin Ståhlklo 070-603 75 10

Kontaktpersoner:

X - Gävleborg:
Per Danhard 070-5557329
Kurt 0278-650424
Thord & Anette 070-3701673

W - Dalarna:
Ole 0243-21107
Pelle 0225-30703
Mats Norell 0225-31095
Stefan Nilsson 0248-15144

U - Västmanland
Allan 070-5199767
Mats 070-6972778

Gamla aktiviteter: 2012, 2011, 2010